РЕЗЕРВИРАЈ СМЕСТУВАЊЕ

Параглајдинг

<

Западните ветрови се најчести, а североисточните ветровi најретки со брзина од 1,7-10 m/sec. Просечната релативна влажност на овој регион е 81 % со голема количина кислород во воздухот.